ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Chất lượng sản phẩm, chất lượng cuộc sống của nhân viên và trải nghiệm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Numatec Huy

MR.NGUYỄN QUỐC HUY
TỔNG GIÁM ĐỐC

Numatec Kushida

MR. KUSHIDA MAKOTO
CHUYÊN VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI